Skip to main content

Om Esbjerg Fonden

Esbjerg Fonden blev opr. stiftet den 22. marts 1961 af direktør I.C. Møller, Farum. Den 17. juni 1965 blev Esbjerg Fonden og I.C. Møllers Fond sammenlagt med samme formål og fundats.

Fondens navn blev herefter: Esbjerg-Fonden (I.C. Møllers Fond).

Tilblivelsen af fonden

Esbjerg Fonden blev stiftet over en kort årrække og blev derefter hurtigt lagt sammen med I.C. Møllers Fond.

1961

Stiftelse af Esbjerg Fonden

Esbjerg Fonden blev oprindeligt stiftet den 22. marts 1961 af direktør I.C. Møller, Farum.

1968

Grundkapital

Den samlede grundkapital udgjorde 1. april 1968 kr. 1.920.345,56.
Den samlede grundkapital er via årets investeringer gennem årerne vokset til at udgøre mere end kr. 160 millioner kroner.

Der kan årligt maksimalt udloddes årets overskud.

1965

Sammelægning

Den 17. juni 1965 blev Esbjerg Fonden og I.C. Møllers Fond sammenlagt med samme formål og fundats.
Fondens navn blev herefter: Esbjerg-Fonden (I.C. Møllers Fond).

(1888 – 1973)

Direktør I.C. Møller

Stifteren af Esbjerg Fonden – direktør I.C. Møller (1888-1973) var en dygtig og driftig forretningsmand, som skabte sin formue indenfor forskellige erhverv blandt andet er hans historie også historien om, hvordan frysning af madvarer fortrængte de traditionelle konserveringsmetoder i Danmark. Det skete via kølehuskoncernen bl.a. via Cold Stores.

I.C. Møller har også sin store andel i den spæde udvikling af Esbjerg og Esbjerg Havn.

ESBJERG FONDEN

Esbjerg Fonden og I.C. Møller

Fundatsens formål er at støtte velgørende, sociale og kulturelle formål i Esbjerg by, samt yde donationer der har betydning for udviklingen af det frie erhvervsliv i Esbjerg eller til gavn for Esbjerg bys videre udvikling.

I.C. Møller har også sin store andel i den spæde udvikling af Esbjerg Havn.

Stifteren af Esbjerg Fonden – direktør I.C. Møller (1888-1973) var en dygtig og driftig forretningsmand, som skabte sin formue indenfor forskellige erhverv blandt andet er hans historie også historien om, hvordan frysning af madvarer fortrængte de traditionelle konserveringsmetoder i Danmark. Det skete via kølehuskoncernen bl.a. via Cold Stores.

Uanset I.C. Møllers succes, så udtalte han, at han hadede offentlighed omkring sin person, hvorfor der generelt findes ganske få interviews med ham. 

Der henvises i øvrigt til Else-Marie Poulsen bog fra 2003

”I.C. MØLLER – EN PIONER” Fra el-artikler til Cold Stores og skinkeeksport.

Bestyrelsen i Esbjerg Fonden

Bestyrelsen består af:
Formand: Brian Knudsen
Bestyrelsesmedlem: Henrik Ørsted
Bestyrelsesmedlem: Bo Ascanius
Bestyrelsesmedlem: Henrik Otto Jensen